„Je to i jedna z našich priorit pro toto volební období," poznamenal starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že v posledních měsících se městu podařilo zrealizovat výstavbu a rekonstrukce hned několika chodníků, komunikací nebo cyklostezek, a to i díky kvalitně zpracovaným žádostem o dotace.

„Nyní připravujeme nový projekt "Bezpečně do škol ze Zahořan do Králova Dvora", a to v rámci výzvy Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky," upozornil Petr Vychodil.

Jedná se o výstavbu nových chodníků a společné stezky pro cyklisty a chodce. Ta zvýší bezpečnost obyvatel městské části Zahořany, kteří denně docházejí do škol, školek, zdravotnických
zařízení a za dalšími službami.

„To velmi ráda slyším, protože chůze podél hlavní komunikace nyní není bezpečná," poznamenala Květa Rottová.

Na tuto akci nyní město požádá o dotaci. „Věřím, že budeme v žádosti o dotaci úspěšní a výstavbu chodníků i stezky v co nejbližší době zrealizujeme. Vždyť počet obyvatel v městské části Zahořany se v rámci celého Králova Dvora zvyšuje společně 
s Levínem nejvíce," upozornil starosta Králova Dvora.