Rozpočtové provizorium schválili zastupitelé Králova Dvora na posledním veřejném zasedání.

„Město bude vycházet z objemu finančních prostředků dle rozpočtu na rok 2016. V oblasti běžných výdajů bude čerpat finanční prostředky do maximální výše pětadvaceti procent schváleného rozpočtu loňského roku," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že v oblasti kapitálových výdajů bude Králův Dvůr čerpat finanční prostředky pouze na vybrané akce, které byly schváleny pro rok 2016 a nebyly v tomto roce provedeny nebo dokončeny.

Tedy na investiční akce, které přešly do letošního roku. To je i výstavba nového školního pavilonu při Základní škole v Jungmannově ulici v Králově Dvoře.

Rozpočet Králova Dvora na rok 2016 byl na straně příjmů ve výši 111,2 milionu korun. Běžné výdaje byly 93 milionů a kapitálové výdaje, do kterých patří například náklady na kulturu, vzdělávání a veřejnou správu, představovaly částku 28,1 milionu.

Vedení města odhlasovalo, že rozpočet na rok 2017 připraví v průběhu prvního čtvrtletí a nejpozději do 22. února jej předloží zastupitelstvu k projednání.

„Také jsme odhlasovali, že do 21. března výsledný návrh rozpočtu na letošní rok předložíme zastupitelstvu města ke schválení," upozornil starosta. V roce 2016 měl Králův Dvůr lepší výběr daní než v roce 2015, a to o téměř devět milionů korun.