Současné vedení Králova Dvora se snaží dokončit rozjeté investice a dodělat to, co svým voličům před čtyřmi lety slíbilo. V Zahořanech se tak finišuje s výstavbou dlouho očekávaného chodníku u krajské silnice, staví se chodník kolem zámecké zahrady a kanalizace v Levíně.

Ten, kdo ví, jak vypadal Králův Dvůr před čtyřmi roky, musí smeknout. Králův Dvůr patřil v posledních letech, co se týče počtu obyvatel, k nejrychleji rostoucím městům v regionu. Nyní se dá říci, že se i nejrychleji rozvíjí.

Současným zastupitelům města se povedl za pár let velký kus práce. Během uplynulých čtyř let město vybudovalo nové sportoviště, zřídilo podzemní kontejnery, získalo do svého majetku objekt místního zámku, který se díky rozsáhlé rekonstrukci a venkovním úpravám stal centrem nejen kulturního dění Králova Dvora, ale i různých zájmových a společenských organizací a mimo jiné také sídlem místní městské knihovny. Představitelé města ji do přízemních prostor zámku nechali přestěhovat z budovy počapelské základní školy, kde místo ní vybudovali pro žáky prvního stupně tělocvičnu. Kolem zámku je nové parkoviště i chodníky a spousta zeleně.

Město má svá prvenství

Současné vedení Králova Dvora má ale také několik prvenství. Prvním z nich je počet místostarostů. Poprvé v historii města jsou dva. Králův Dvůr je také prvním městem berounského regionu, které dokázalo postavit novou budovu mateřské školy Pod Hájem za tři měsíce. Použilo na ni novou technologii. Školka byla postavena z buněk. Za pouhé čtyři roky se současným zastupitelům podařilo v Králově Dvoře navýšit kapacitu mateřských školek o 122 dětí.

Představitelé města se během volebního období dokázali svým způsobem také vypořádat i s vandalstvím a bující kriminalitou místních nepřizpůsobivých občanů. Najalo si bezpečností agenturu, která se snaží ve městě udržet pořádek. Denní světlo spatřila také vyhláška, kterou bylo zakázáno pití alkoholu na veřejnosti a omezen noční provoz restaurací a heren.

Králův Dvůr je také městem, které si nehledí jen svého centra, ale i přilehlých lokalit. V lokalitě Křižatek se tak lidé těší z nové kanalizace, v Zahořanech mají děti hezké hřiště a dokončuje se nový chodník, v Levíně se staví nová kanalizace, v Popovicích a v Karlově Huti chrání spánek místních obyvatel betonová zeď a protipovodňová opatření za více než 250 milionů korun. Je pravda, že se našli jedinci, kteří proti výstavbě zdi protestovali a odmítali jí.

Na dotacích přišly stamiliony

Za období roku 2010 až 2014 získal Králův Dvůr na dotacích více než 300 milionů korun. Město za ně vybudovalo novou cyklostezku, postavilo či zrekonstruovalo kilometry chodníků a vysázelo neuvěřitelné množství stromů a keřů. Do současné doby by jich mělo být kolem 40 tisíc a další tisíce jich jsou v plánu.

I přes velké pracovní tempo se současnému zastupitelstvu nepodařilo stihnout vše, co si předsevzalo a některé rozjeté investiční akce sklouznou do dalšího volebního období. Město plánuje výstavbu další etapy cyklostezky a hlavně chce jeho obyvatelům ulevit od poplatků za komunální odpad. Současný starosta Králova Dvora Petr Vychodil chce ve městě vybudovat sběrný dvůr.

Přestože se podle dosažených výsledků může obyvatelům města zdát, že současní zastupitelé táhnou za jeden provaz a všichni pracují až do úmoru, není tomu tak. I v tomto volebním období byli v králodvorském zastupitelstvu lidé, kteří své povinnosti zanedbávali a nechodili na pracovní jednání. Jak to tak bývá, i v Králově Dvoře je výsledek čtyřleté práce z převážné části dílem několika obětavých lidí, kteří budování a rozvoji města věnovali spoustu energie a svého volného času.