Začátkem léta město dokončilo další etapu revitalizace sídelní zeleně města Králův Dvůr.

Tato dokončená část rozsáhlého projektu obsahovala především obnovu zeleně, výstavbu mlatových chodníků a osazení stylového mobiliáře v areálu králodvorského zámku. Konkrétně se jednalo o prostor před historickou budovou a především zámeckého nádvoří.

„O to více nyní budeme usilovat o to, aby se nám podařilo získat další finance na rekonstrukci zbylých objektů zámku, a to včetně chybějící střechy. Uděláme vše pro to, aby se nádvoří stalo jedním z hlavních reprezentativních míst našeho města," řekl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Tato etapa revitalizace zeleně, jejíž podstatná část byla hrazena z Operačního fondu životní prostředí EU, se však netýkala jen ozelenění prostoru králodvorského zámku a jeho okolí. Zahrnovala také výsadbu zeleně v městské části Karlova Huť.
„Kromě toho pracovníci pověřené firmy vysadili v rámci této etapy také zeleň v areálech králodvorských škol, okolo radnice a v lokalitě sídliště Nad Stadionem," upozornil starosta Králova Dvora.

Výsadbu zeleně v mnoha městských lokalitách a zejména na veřejných prostranstvích obyvatelé města hodnotí velmi pozitivně.
„Některé keře jsou prozatím ještě malé, ale našemu městu hodně prospěly. Díky nim jsou některé městské lokality velmi útulné," poznamenala Eva Lázničková.