Realizaci výstavby protipovodňových opatření na řece Litavce  připravuje Státní podnik Povodí Vltavy. Stavba byla oficiálně zahájena na začátku října poklepáním zástupců všech zúčastněných firem a organizací na základní kámen.

„Vím, že naše město o protipovodňová opatření usiluje hromadu let. Mám dojem, že více než dvacet. Pomalu jsme si už zvykli na to, že se o nich jen mluví. Jsme proto mile překvapeni, že u toho mluvení nezůstalo," poznamenal 
s úsměvem Karel Nový z Králova Dvora.

Prvních povodňových opatření na řece Litavce se dočkali obyvatelé králodvorské lokality Popovice před třemi lety. V jejich rámci byla zvýšena kapacita části koryta řeky o celkové délce 1,3 kilometru. Tato investice si vyžádala náklady v rozsahu 95 milionů korun.

Na pokračování protipovodňových opatření tak obyvatelé města čekali více než tři roky. „Stavba bude financována prostřednictvím ministerstva zemědělství z dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi. Naše město je jejím navrhovatelem," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že ukončení stavby se předpokládá do konce roku 2013.

Protipovodňová opatření 
v králodvorské lokalitě Karlova Huť budou prováděna formou ochranných zídek 
a hrází. Součástí stavby bude rovněž odstranění stávajícího silničního mostu a výstavbou nového a více kapacitního.