„Sportovní i kulturní granty jsme zpracovávali ještě před volbami podle uplynulých let. Nové zastupitelstvo hned na svém ustavujícím zasedání projednávalo třicet bodů. Jedním z nich byly i sportovní a kulturní granty,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Na kulturní granty město počítá pro organizace s částkou 300 tisíc korun a na akce pořádané městem, k nimž patří městský ples, čarodějnice, dětský den a další, uvolní 1,5 milionu korun.

„Na zasedání jsme předložili shodné kulturní i sportovní granty, které byly v roce 2017 a 2018 i se stejnými částkami. V případě, že bude větší přetlak žádostí, tak dané finanční částky v roce 2019 město navýší,“ dodal starosta Králova Dvora.

Zastupitelé Králova Dvora se usnesli, že v rámci sportu město finančně podpoří tři tematické skupiny. Je to Podpora sportu pro děti a mládež, Propagace města Králův Dvůr v oblasti sportu a Podpora činnosti občanů, občanských iniciativ, spolků a klubů v oblasti sportu se sídlem či trvalým pobytem na území města Králův Dvůr.

Granty město poskytne v maximální výši padesáti procent uznatelných nákladů projektu. Termín pro podání žádostí je 4. únor 2019.