Součástí výstupu s názvem Loučení se zimou na Koukolově hoře je prezentace s předáním pamětních listů, dále také prodej turistických vizitek, různé soutěže, country hudba, občerstvení a opékání vuřtů na ohni. Sraz účastníků je v prostoru bývalého lomu a prezentace začne v 10 hodin.

Na výšlap se zájemci vydají po značenách turistických trasách, kterých na vrchol hory vede hned několik. Lze se vydat po žluté turistické značce z Králova Dvora - Popovic nebo po zelené turistické značce ze Zdic přes Slavíky a dále pak po naučné stezce. Další variantou je také vydat se cestou z Křižatek. Každý, kdo se výšlapu zúčastní, musí zaplatit vstupné ve výši deseti korun.

Koukolova hora se nachází mezi vsí Slavíky obce Tmaň a částí Popovice města Králův Dvůr v okrese Beroun. Přes vrchol kopce prochází hranice katastrálních území Tmaň a Popovice u Králova Dvora. Název nese hora podle Viléma Koukola, který byl v 15. století majitelem popovického panství.

K hoře se váže i řada pověstí. Vypráví se například o loupežnících, kteří zde přepadávali pocestné a poutníky. Jedna z pověstí se váže k místní kapli, kde měl jeden z loupežníků zaraždit nevinnou dívku, která se mu později začala zjevovat jako bílá paní. Aby si loupežník ducha udobřil, nechal tuto kapli postavit. Ale ve skutečnosti tomu tak prý není. Kapli nechal postavit v roce 1832 rektor Karlovy Univerzity Antonín Karel Mudroch.

Mohlo by vás zajímat: Zjistili jsme, proč jsou žáci Základní školy Králův Dvůr úspěšní u přijímaček

Zjistili jsme, proč jsou žáci Základní školy Králův Dvůr úspěšní u přijímaček | Video: Hájíčková Jana