Město Králův Dvůr k základní škole v Jungmannově ulici přistavělo nový třípatrový pavilon s podlažní plochou větší než 2 600 m2 v roce 2017. Kapacitu školy tak rozšířilo o dalších 300 žáků. Projekt byl spolufinancován z dotace ministerstva financí. Finanční prostředky však bohužel nestačily na vybavení odborné učebny informatiky. Základní škola je sice připravena na nápor nových dětí, ale není adekvátně připravena na výuku odborných předmětů, zejména informatiky. Stáří počítačového vybavení je v průměru osm let. Svou výpočetní kapacitou je v současné době už zcela nedostačující.

Omezená výpočetní kapacita počítačů limituje také možnosti užívání výukových softwarů. Problematické je rovněž využívání připojení k internetu, a to jak z důvodu výpočetní kapacity počítačů, tak i vzhledem ke kvalitě internetového připojení. Přírodní vědy se vyučují hlavně v kmenových třídách, ve kterých není základní laboratorní vybavení. Vybavení pro výuku technických předmětů chybí i v učebně dílen.

„U Základní školy Králův Dvůr se nám podařilo vybudovat nový moderní pavilon. Důležitá ale není jen kapacita škol, ale i kvalita jejich vybavení. Z tohoto důvodu jsme v roce 2017 zadali vypracování projektové dokumentace na odborné třídy v obou našich základních školách a na realizaci tohoto projektu požádali o dotaci,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

V letošním roce se městu prozatím podařilo získat dotaci na odborné třídy v Základní a Mateřské škole v Králově Dvoře, kterou v současné době navštěvuje kolem 550 žáků. Jejich rekonstrukci by chtělo realizovat během letošních letních prázdnin. Investiční akce si vyžádá celkové náklady ve výši téměř pět milionů korun.

Dotace, kterou se městu podařilo získat na modernizaci odborných učeben v králodvorské základní škole, je ve výši uznatelných nákladů. „Formou dotace jsme získali čtyři a půl milionu korun. Zhruba půl milionu doplatí město ze svého. Počítám ale s tím, že se nám v rámci výběrového řízení podaří vysoutěžit cenu nižší,“ poznamenal Petr Vychodil s tím, že nyní město intenzivně pracuje na tom, aby získalo dotaci i na modernizaci učeben v Základní škole Králův Dvůr Počaply.

Modernizací odborných tříd, které jsou ve staré školní budově, se zvýší kvalita vzdělávání. Bude při něm kladen důraz zejména na práci s digitálními technologiemi, na přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Realizací projektu se zajistí vnitřní konektivita školy a připojení školy k internetu. Projekt počítá s modernizováním tří počítačových učeben, s vybavením přírodovědné učebny chemie i fyziky a nově bude vybavena i dílna. V učebnách budou položené nové podlahy a vymalují se.

„Jsme rádi a vděčni za vše, co pro naši školu město dělá. Máme krásnou školu a modernizace odborných učeben zkvalitní výuku žáků,“ poznamenal ředitel Základní a Mateřské školy Králův Dvůr Evžen Krob.