Městská část Králova Dvora Levín se konečně dočkala výstavby tolik potřebného chodníku podél frekventované komunikace Plzeňská. Přivítají ho především obyvatelé staré části Levína, kteří tak získají bezpečné pěší spojení s Královým Dvorem.

„Podařilo se nám opět úspěšně žádat o dotaci, když jsme tentokrát obdrželi 
85 % uznatelných nákladů z celkové částky 10,86 milionu Kč s DPH ze Státního fondu dopravní infrastruktury," říká starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Kilometr dlouhý chodník vede po pravé straně vozovky ve směru od Zdic na Beroun.
V září, tedy za pár dnů, začne město s rekonstrukcí části chodníku v ulici Plzeňská, a to od fotbalového hřiště směrem k restauraci Na Knížecí, kde se z chodníku stane bezbariérový chodník. Součástí tohoto projektu bude i bezbariérová úprava autobusové zastávky Na Knížecí.

Město na tuto investiční akci obdrželo 85 % dotace z uznatelných nákladů. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto chodníku činí cca 3,3 milionu korun.