Studenti Střední zdravotnické školy Beroun připravili pro žáky osmé a deváté třídy Základní školy Králův Dvůr - Počaply školení první pomoci.

Děkujeme jim jménem vedení školy i dětí. Školitelé ze třetího ročníku byli dobře připraveni a dokázali danou problematiku předat našim žákům na vysoké úrovni a zároveň přiměřeně věku.

Myslím, že podobná akce je velkým přínosem pro žáky ZŠ zejména pro pochopení důležitosti ochrany a záchrany zdraví.

Vladislav Krabec, ředitel školy