Do velkého úklidu se budou moci zapojit všichni, a to již 6. dubna, přičemž školy mohou svým dílem pomoci o den dříve. Pro zapojení do akce je nutné se do 22. března registrovat.

Chyňava koupí pozemek a opraví třídu i jídelnu

Chyňava – O nákupu pozemku za necelý milion korun jednohlasným hlasováním rozhodli zastupitelé obce Chyňava, kteří zasedli 4. března na veřejném zasedání. Podkladem k rozhodnutí byl znalecký posudek Lubomíra Klementa. Zastupitelé obce dále hlasováním odsouhlasili žádost ředitelky základní školy Vladimíry Hlamouzevé na opravu 1. třídy a školní jídelny, kdy částka vydaná na rekonstrukci by neměla překročit 200 tisíc korun. 

Liteň chce získat dotaci na Společenský dům

Liteň – Společenský dům v městysi Liteň má mnoho nedostatků, které se zastupitelé rozhodli řešit. Jedním z neduhů je i schodiště, kdy na financování jeho opravy a přestavby, tak aby vyhovovalo potřebě bezbariérovosti, již městys podal žádost o dotaci. Dále bylo jednohlasným hlasováním schváleno vypracování architektonické studie, která by měla poskytnout dostatek informací k plánované rekonstrukci. Ta by se měla dotknout i fasády, na kterou by mělo být instalováno zateplení. Dále se počítá s opravou střechy. V jejím případě městys stejně jako v případě schodiště, požádá o dotaci. Tyto fáze jsou přitom rozděleny do čtyř etap, a to z důvodu financování. Poslední úprava by se měla týkat předsálí, kde se změní dispoziční řešení. 

Nové osvětlení ozáří přechod i místo u hřbitova

Lochovice – K stávajícímu veřejnému osvětlení v Lochovicích přibudou další světla. Koncem února o tom rozhodli lochovičtí zastupitelé na veřejném zasedání. Rozšíření světel se bude týkat oblasti u hřbitova a přechod pro chodce. Za zakázku obec zaplatí cirka 182 tisíc korun, což byla také nejnižší nabídnutá cena.

Beroun podpoří vzdělávání

Beroun – Jungmannova základní škola dostane na základě rozhodnutí rady města Berouna část městského pozemku k vlastnímu užívání. Nemovitost dostane zapůjčenou na dobu deseti let. Na pozemku by měla vzniknout enviromentální zahrada, která poslouží k edukaci dětí a školním činnostem. 

Litavka

Zdice – V zasedací místnosti Městského úřadu Zdice se 27. března od 16 hodin sejde valná hromada svazku obcí Mikroregionu Litavka. Na programu je mimo jiné schválení rozpočtu na rok 2019 a seznámení se sportovní činností.