Jeho princip je obdobný, jenom s tím rozdílem, že klienti bývají získáváni přímo na ulicích. Nově vydaná obecní vyhláška by měla tomuto způsobu obchodování učinit přítrž. Zákaz se nedotkne určitých případů, například zásilkového prodeje, veřejných sbírek, prodeje v pojízdných prodejnách a dalších, přičemž jejich výčet je uveden v dotyčné vyhlášce.

Chodník na Jungmannově letos opraven nebude

Králův Dvůr – Chodník vedoucí podél ulice Jungmannova je místy v havarijním stavu a jeho rekonstrukce je i pro fakt, že v jeho blízkosti stojí základní škola, velmi nutná. Město Králův Dvůr přitom má na rekonstrukci dostatek peněz, konkrétně 4 miliony korun, z poskytnuté dotace, ale nemůže je využít. Důvodem je, že Středočeský kraj nezahájil práce na Plzeňské a Jungmannově ulici, přičemž zahájení prací je nutnou podmínkou pro zahájení opravy zmíněného chodníku.

A vzhledem k tomu, že zatím nebylo vypsáno nové výběrové řízení na opravu uvedených komunikací, není jasné, kdy se chodník opraví. V návaznosti na tuto skutečnost zastupitelé Králova Dvora odsouhlasili přesunutí dotace do příštího roku. Ale ani tehdy není dle starosty Petra Vychodila jasné, jestli bude stavba zahájena.

Hýskovští zastupitelé se sejdou při zasedání

Hýskov – Zastupitelé obce Hýskov zasednou k plánovanému veřejnému zasedání zastupitelstva. To se uskuteční 25. března od 18 hodin v obřadní síni obecního úřadu. Na programu jednání bude mimo jiné žádost o odkupu pozemků, dotace z rozpočtu pro letošní rok, žádost o povolení k používání hýskovského znaku a další.

Děti pravděpodobně získají další nové hřiště

Králův Dvůr – Dětem z Králova Dvora možná přibude další místo na hraní. Alespoň to je plán královodvorských zastupitelů, kteří by rádi vybudovali nové dětské hřiště. Tento projekt má prozatímní název: ‚Lesopark – obnova lesa s prvky pro děti,‘ a měl by vzniknout v blízkosti stávajícího Lanového centra. Na tuto akci by město rádo získalo dotaci, na kterou bude ve zkráceném řízení zpracován projekt, kdy konkrétní žádost by měla být podána v červnu.