Město začalo s opravou Plzeňské brány  
Beroun - V pondělí bylo kolem Plzeňské brány v Berouně velmi rušno. Dělníci začali stavět k historickému objektu města lešení. To si vyžádala plánovaná oprava střešní krytiny a omítky. Plzeňská brána je součástí historického hradebního opevnění. Město na její rekonstrukci, která má zamezit zatékání do střechy, získalo dotaci 50 000 korun od Ministerstva kultury. Dalších 200 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu. Dotace je z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Beroun je v něm od roku 1994.

Beroun sjednotí termíny žádostí o dotace  
Beroun – Dotace na sport a kulturu budou letos zájemci v Berouně žádat v jednom termínu. Rada města vzala na vědomí informaci vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit ke sjednocení časového harmonogramu dotačního programu na poskytnutí dotací pro kulturu a sport na rok 2018. Dle předběžného harmonogramu budou dotační programy projednány v září v komisích a v říjnu budou předloženy ke schválení radě města. Vyhlášení programů je plánováno na listopad s možností podání žádostí do poloviny prosince a vyhodnocení žádostí pak na leden 2018. V únoru budou návrh na rozdělení dotací projednávat radní a zastupitelé.

Klub zdraví rozjel další setkání o zdraví  
Beroun - V čítárně Městského informačního centra v Berouně se dnes koná další zajímavé setkání, které pořádá Klub zdraví. V úterý 19. září se příznivci této akce sejdu poprvé po letních prázdninách, aby besedovali na téma Jak se léčí duše a zážitky z léta. Klub zdraví plánuje pravidelná setkání každé třetí úterý v měsíci. Dnes se uskuteční od 18 do 19.30 hodin. Na téma Jak se léčí duše naváže i další téma v měsíci říjnu. Celý podzim má být věnován duševnímu zdraví, psychologii a prevenci psychosomatických poruch, které trápí čím dál větší počet lidí.