V muzeu začaly přednášky k výročí republiky

Beroun – V Muzeu českého krasu v Berouně se uskutečnila další zajímavá přednáška. Tentokrát ji vedl Milan Hlavačka z Ústavu politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho přednáška věnovaná tématu vzniku Československa a nazvaná Vznik státu 1918, přilákala desítky posluchačů. Revoluce uprostřed 19. století přinesla mnoho změn. Vznikla česká politická reprezentace, česko-německý konflikt se rozhořel naplno, rolník se zbavil poddanství, státní úředník převzal agendu bývalých vrchnostenských úředníků a etablovala se moderní liberální městská a venkovská samospráva. Právě působení této druhé koleje veřejné správy v krizových momentech byly náplní této přednášky.

Další beseda se v Muzeu Českého krasu uskuteční 12. dubna. Vznik státu 1918 a republikánské tradice je téma Vratislava Doubka.

V nové galerii uvidíte dílo Jana Ryndy  

Králův Dvůr – V budově Tělovýchovné jednoty Sokol Králův Dvůr vznikla nová výstavní galerie. Jejím prvním hostem, který zde vystaví svá díla, je králodvorský výtvarník Jan Rynda. Vernisáž jeho výstavy v galerii Gaba se uskuteční v neděli 18. února v 18 hodin. Zazpívá při ní Marta Tauberová za klavírního doprovodu Josefa Jonáše. Výtvarník a malíř Jan Rynda se vyučil elektrikářem. Jeho první výstava se uskutečnila v roce 1969 v Praze. Na výstavě nazvané Mladí vystavují, která byla v prostorách Staroměstské radnice, se pochlubil svojí plastikou.

Poplatky za svoz odpadů se nezvýšily  

Beroun - Obyvatelé Berouna už mohou platit městské poplatky na letošní rok. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu zůstává v letošním roce stejně jako loni. Svoz komunálního odpadu vyjde občana Berouna na 700 Kč na rok. Poplatek je splatný 31. května. Pokud nebude poplatek uhrazen nejpozději do 90 dnů od jeho splatnosti, bude zvýšen na dvojnásobek. Povinnost uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu mají i fyzické osoby, které jsou majiteli stavby k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Poplatková povinnost se vztahuje i na cizince, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v Berouně. Poplatky se dají uhradit hotově, složenou či převodem na účet.