To vedoucí stanice Jana Šrámková vyzývá dalšího dárce, aby prošel jednou z částí povinného kolečka. Než zdravotní sestry krev nakonec odeberou, dárci se vystřídají na pěti pozicích. Je zde třeba nejen kvalitního personálu, ale také organizace. Hořovická transfuzní stanice totiž každý pracovní den přijme přibližně padesát dárců. Ve středu mezi nimi byli i zástupci Dálniční policie Rudná a jejich berounští kolegové.

Skupina policistů nepřišla do transfuzní stanice Nemocnice Hořovice poprvé. „Dnes jsme přišli darovat krev podeváté," sdělila policejní mluvčí Marcela Pučelíková a prozradila jméno kolegy, který společnou akci vymyslel. Je jím praporčík Dálniční policie Rudná Pavel Chlum. „Všechny nás oslovil, abychom se do akce společného dárcovství zapojili. To se povedlo a návštěvy hořovické transfuzní stanice se pro policisty staly tradicí," pokračuje Marcela Pučelíková.

Policisté z Berouna a Rudné tradici neporušili ani o letošních prázdninách. Praporčík Pavel Chlum na své kolegy prozradil, že neměli žádný problém ani s první návštěvou transfuzní stanice. „Oslovil jsem je na poradě. Bez dlouhého přemýšlení se jich hned přihlásila polovina. Nyní sem docházíme pravidelně každý čtvrtrok. Krve není nikdy dost, je to tekuté zlato," prohlásil policista. „Z Dálničního oddělení nás chodí většinou deset až dvanáct. Přidávají se k nám policisté z Berouna i Hořovic," dodal Pavel Chlum a upřesnil, že středeční prázdninová sestava se skládala z dálničních policistů z Rudné a berounských kolegů.

Do hořovické transfuzní stanice přijde denně přibližně padesát dárců. Zástupci oddělení jsou na všechny hrdí a děkují jim za pochopení v případech, kdy je žádají například o posunutí odběru. Ty je třeba dle potřeby jednotlivých skupin regulovat. Počet dárců v první polovině roku se oproti stejnému období loňského roku lehce snížil. Důvodem jsou právě potřebné regulace.