Obec dům koupila za 1,5 milionu korun.

„Koupi rodného domu J.L. Zvonaře považuji za to nejdůležitější, co se naší obci v letošním roce povedlo. Byla to neplánovaná investice. Obec o koupi Zvonařova rodného domu usilovala už od roku 1945," informoval starosta Kublova Josef Matějka.
Poslední majitel Jan Hošek, který dům zdědil po svých rodičích Václavu a Josefě Hoškových, o rodný dům známého skladatele pečoval a snažil se zachovat jeho původní ráz.

„O koupi domu významného rodáka usilovala obec už v roce 1945 . Z iniciativy místních občanů byla tehdy vyhlášena sbírka s názvem Svépomocná akce pro zakoupení a udržování rodného domku J.L. Zvonaře v Kublově," uvedl pro kublovské noviny Jaroslav Král.

Sbírka se setkala s nebývalým zájmem veřejnosti. Což je podle Jaroslava Krále doloženo dvěma zápisnými knihami uloženými v místním Památníku. V nich jsou uvedeny finanční částky, kterými jednotliví občané přispěli i s jejich jmény.

„Tato iniciativa však skončila neúspěchem ačkoliv obec nabídla majitelce náhradou dům, kde je dnes poštovní úřad. Ta jej však odmítla z důvodu, že zde není k dispozici studna jako zdroj pitné vody," uvádí dále Jaroslav Král.

V rodném domě žilo před narozením J.L. Zvonaře několik rodin. V roce 1797 – 1809 byl jeho majitelem Jan Zíma, který jej prodal manželům Frýbertovým za 120 zlatých. Ti jej předali dceři Kateřině a jejímu manželovi Františku Zvonařovi ze Bzové. Jim se zde pak narodil syn Josef Leopold.

„Z jeho rodného domu bychom rádi v budoucnu udělali to, co v Hudlicích z rodného domu Josefa Jungmanna. Zvonařův památník," prozradil starosta Kublova.