„Pozemek jsme si od města bezplatně pronajali a nyní ho měníme v květinový záhon s trvalkami. Zkrášlíme tak prostranství před naším sídlem, ale hlavně bude místo sloužit jako terapeutický záhon pro naše klienty,“ říká Karolína Mandíková, která v Dobromysli působí jako specialistka PR a fundraisingu.

Jako dobrovolnice s výsadbou poradila zahradnice Hana Jíchová a pomáhali samozřejmě klienti ze sociálně-terapeutických dílen a z denního stacionáře. Ti se většinou potýkají s poruchou autistického spektra či Downovým syndromem. Na pomoc přišla také usměvavá klientka Veronika, která se ujala sázení rozrazilu typu Veronica.

U záhonu bude ještě v září usazena lavička, kterou vyrobí učni truhlářského oboru z nedalekého učiliště v Hlinkách. "Město zde ještě položí zámkovou dlažbu. Truhlářům dodáme materiál a oni se toho chopí,“ dodala Mandíková s tím, že si především přeje, aby nenechavci záhon tentokrát nechali být, protože se jedná o terapeutické místo.

Květiny v budoucnu ještě dozdobí okrasné prvky z keramické dílny, jejichž autory jsou taktéž klienti Dobromysli. Kolemjdoucí se mimo jiné i z cedulek dozví, co na místě roste.