„Na Hrnčířské trhy se každoročně sjíždějí tisíce lidí z celé republiky i ze zahraničí a návštěvnost by tak výrazně překročila povolené limity, které jsou teď kvůli omezení šíření epidemie nastavené,“ sdělil za pořadatele Hrnčířských trhů Vladimír Izbický a zároveň všechny milovníky trhů v Berouně ujistil, že tímto rozhodně tradice nekončí. „Na příští rok trhy opět připravíme a když to bude nutné, přizpůsobíme je novým podmínkám,“ dodal Vladimír Izbický.

Pokud o trhy stojíte, máte možnost je navštívit v Praze. Ovšem v dost omezeném rozsahu. I tam ale hrozí, že se neuskuteční. „Dohodli jsme se s Výstavištěm Praha a v omezeném počtu připravíme trhy tam. Pokud se situace zhorší, budou se muset i tyto trhy zrušit,“ uvedla Jolana Izbická a vysvětlila, že výstaviště disponuje plochou 20 tisíc metrů čtverečních a je možné dodržet rozestupy i platná vládní nařízení. To samé ale z technických důvodů nelze zajistit na veřejném prostranství, jakým je Husovo náměstí s řadou přístupových cest.

Regionální akce zůstávají

Podzimní Hrnčířské trhy se v Berouně konají nepřetržitě od roku 1997, v roce 2003 k nim přibyly ještě Jarní hrnčířské a řemeslné trhy. Hrnčířské trhy vznikly jako součást oslav Dnů evropského dědictví. Alespoň o ně obyvatelé Berouna nepřijdou. I v letošním roce budou mít možnost zdarma navštívit nejrůznější památky ve městě, například obě brány, Duslovu vilu, budovu radnice, kde mohou nahlédnout i do kroniky, a další místa.

„Je to příležitost si uvědomit, že druhý zářijový víkend nepatří jen hrnčířským trhům, jak jsme v Berouně zvyklí, ale je především svátkem evropské kultury, který se slaví v nejrůznějších zemích. Kromě zpřístupněných památek ve městě zároveň připravujeme kulturní program na náměstí Joachima Barranda, který bude zaměřen na středověk,“ uvedla starostka Soňa Chalupová. Návštěvníci se mohou těšit na šermířské souboje, dobovou kapelu, svůj stánek zde rozloží například kovář nebo sklář.

Menší regionální akce ohrožené zatím nejsou. Například v sobotu 15. srpna se v zahradě Společenského domu v Hořovicích uskuteční tradiční setkání heligonkářů, jedná se již o 43. ročník. Ten se ale z důvodu oprav vnitřních prostor Společenského domu odehraje na zahradě Společenského domu. Pro diváky bude zajištěn velký stan pro případ deště či slunce a také bude zajištěno veškeré hygienické zázemí.

Dny evropského dědictví (EHD)

Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví.

V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení.

Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR.

Zdroj: Město Beroun