V letošním roce se budou práce soustředit na rekonstrukci kolejí do Králova Dvora včetně nové zastávky s podchodem. Celý opravovaný úsek je součástí třetího tranzitního železničního koridoru z Prahy na západ Čech a rekonstrukce celkově zlepší jeho parametry.

„Modernizaci našeho nádraží vítáme. Vlakové nádraží bylo jednou z mála věcí, za kterou jsme se v Králově Dvoře styděli. Nádraží nebylo vlastně ani nádraží, spíše taková polozbořenina,“ poznamenal starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Cílem této finančně velmi nákladné akce je zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, modernizace zabezpečovacího zařízení a úpravy, který umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou.

Projekt dále řeší výstavbu sdělovacího a informačního zařízení i rekonstrukci trakčního vedení. Pro obyvatele Králova Dvora je důležité, že společně s tím vším, projde výraznou změnou i železniční zastávka v Králově Dvoře. K demolici zchátralé nádražní budovy došlo v loňském roce a v současné době probíhají stavební práce na výstavbě nového přístřešku pro cestující.

„Kromě něho bude na nádraží vybudován nový podchod, kterým se cestující dostanou bezpečně na nástupiště mezi kolejemi. Podle plánu se také posune celé kolejiště od železáren blíže k městu. Nová zastávka i podchod budou dokončeny v říjnu,“ uvedl za realizační firmu Eurovia ředitel stavby Jaroslav Bašta.

Stavba řeší také bezbariérové přístupy pro cestující. V souvislosti s touto investiční akcí bude v dubnu uzavřena první kolej ve směru na Plzeň. Uzavírka potrvá až do června. V Králově Dvoře tak v úseku kolem řeky Litavky, a potažmo i radnice, vzroste nákladní doprava. Uzavírka koleje potrvá až do 27. června.

„O uzavírce koleje nás informovala stavební firma. Požadovali jsme, aby se po dobu uzavírky dbalo při vjezdech na stavbu, které jsou celkem tři, na bezpečnost aut i chodců. Chtěli jsme aby nákladní auta snížila rychlost a hlavně aby je myli. Zástupci firmy Eurovia jsou vůči našim požadavkům vstřícní,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše nákladů na projekt dosahuje 2 200 969 104 korun bez DPH.