Na jednu nich jste mohli narazit už včera, kdy byla uzavřená cesta kolem staveniště směrem na Štulovnu. 
A v červnu bude omezení přibývat.

„Kvůli výstavbě parkovacího domu U Černého koně, která bude od června pokračovat budováním nadzemních panelových konstrukcí, bude přibližně od poloviny června uzavřen světelný přechod pro chodce u křižovatky s Českou ulicí a současně část chodníku vedoucího podél plánované stavby," konstatovala tisková mluvčí berounské radnice Pavla Švédová a tím, že k omezení dochází z důvodu bezpečnosti chodců.

Výstavba konstrukce si vynutí také další posunutí autobusových zastávek směrem na západ, tedy blíže k přechodu pro chodce u Katastrálního úřadu.

Město proto doporučuje chodcům, aby tento přechod využívali jako náhradní trasu. Nový provizorní přechod bude současně vyznačen pro lidi směřující od a do Štulovny. Zřízen bude před křižovatkou s Českou ulicí. Vyznačen bude vodorovným žlutým značením, z technických důvodů ale nebude moci být světelně řízen. Tato opatření by měla trvat do konce prázdnin.

„Výstavba berounského parkovacího domu je opravdu velkou stavbou v centru, která zasahuje do života mnoha občanů, chodců i řidičů. Snažíme se hledat optimální opatření, která budou platit jen po nezbytně nutnou dobu. Žádáme proto všechny o trpělivost a shovívavost," uvedl vedoucí odboru dopravy Miroslav Jerling.