Ovšem důraz je především kladen na rodiče. Právě oni by měli nejvíce na děti apelovat a také mít i přehled, jakým způsobem tráví čas na internetu.

Kdo dnes nežije on-line život, jako by nebyl. Zatímco starší generace nad tímto snad pouze mávne rukou, většina mladších ročníků a teenegeři si neumí život bez mobilu a především pak sociálních sítí představit. A právě sociální sítě představují zejména nezletilé děti obrovské riziko. Velmi snadno se mohou stát obětí kyberšikany.

Scénář je pak vždy téměř totožný - útočník si zřídí falešný facebookový účet, většinou se vydává rovněž za nezletilou dívku či chlapce, a poté začne vyhledávat stejně staré uživatele. Požádá je o přátelství, následuje písemný kontakt - poté útočník přitvrdí a žádá o zaslání intimních fotografií či videí.

„Nikdy nereagujte na výzvy s nevhodným obsahem, nezasílejte v žádném případě své intimní a choulostivé fotografie nebo videa cizím osobám, ale ani svým přátelům. Tyto materiály mohou být velmi snadno zneužity a použity proti vám,” důrazně varuje mluvčí berounské policie Barbora Schneeweissová.

Kyberšikana a zásady bezpečného chování na internetu jsou už roky také součástí výuky na základních školách na Berounsku. Jak zjistil Deník, školy se věnují tématu nejrůznějším způsobem, a to nejen v rámci výuky jednotlivých předmětů, ale také různými preventivními akcemi ve spolupráci především se státní policií.

„Problematika sociálních sítí, internetu a sociálních sítí je řešena v rámci několika předmětů a nejvíce pak samozřejmě v informatice. Děti jsou s tímto nebezpečím seznamované i na začátku školního roku,” sdělil Berounskému deníku Antonín Leopold, ředitel Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí a jedním dechem dodal: „Stále je to málo platné.”

„Kyberšikana je součástí některých předmětů, děti by tedy měly vědět, jak se chovat. Pokud se ale objeví nějaký nový případ, jsou učitelé vyzváni, aby urychleně provedli v rámci výuky nějakou instruktáž a znovu připomněli problematiku a jak se chránit,” reagoval na dotaz Deníku Ján Petrovič, zástupce ředitele Základní a mateřské školy Králův Dvůr - Počaply.

Téměř totožná situace je i v dalších základních školách na Berounsku. Kromě toho se školy účastní nejrůznějších projektů a besed s odborníky. „Především ale musí doma instruovat děti jejich rodiče a dbát na to, aby měli přehled, jak tráví jejich dítě čas na internetu, stejně tak vysvětlit, jak sociální sítě fungují a jaké mohou být následky nerozvážného chování na internetu. Důležitá je v tomto vzájemná komunikace," shodují se zástupci škol.