„Bylo by velmi nepříjemné tuto důležitou spojnici pro pěší i cyklisty uzavřít, proto jsme se rozhodli přikročit k provizornímu podepření lávky. Z rozpočtu města jsme na to vyčlenili částku zhruba 200 tisíc korun,“ upozornil Petr Vychodil s tím, že zároveň město urychleně připravujeme žádost o dotaci na generální opravu této lávky.

„Věřím, že nám bude rychle vyhověno, protože opravy mostů a lávek patří v současné době mezi jednu z priorit. Předpokládáme, že možná dotace na opravu může být až sto procent celkových nákladů souvisejících s opravou lávky. Nechceme, aby se opakovala nešťastná událost z pražské Tróji,“ přiblížil situaci starosta města.

V Králově Dvoře se zabývali stavem lávek už před více než rokem. „Po neštěstí, které se událo tehdy v Praze, jsme pověřili statika, aby prošel a zkontroloval všechny lávky, které jsou ve vlastnictví města. Jedná se o lávky, které jsou dlouhé tři až šest metrů,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Už po této kontrole se představitelé města rozhodli, že připraví projektovou dokumentaci na lávku přes dálnici D5, kterou nechají kompletně zrekonstruovat. Město má dále v plánu také rekonstrukci lávky u Domu s pečovatelskou službou, která bude součástí oprav komunikace v Plzeňské ulici buď v příštím, či přespříštím roce. Záleží, kdy se ji krajský úřad rozhodne opravit,“ dodal Vychodil.