„Bude se jednat o rozšíření spolupráce s úřadem práce, kdy obec hradí za zaměstnance pouze zdravotní a sociální pojištění,“ uvedl starosta Lážovic Jiří Budil s tím, že by rádi přijali zájemce z regionu. „Další pracovní síla nám pomůže s údržbou našeho katastrální území. Jedná se celkem o 485 hektarů, z toho je 49 hektarů lesa. Musíme také zajistit údržbu obecních a polních cest o délce devíti kilometrů. Řada z nich je totiž neprůchodných,“ upřesnil starosta Lážovic.