Obsluha současných světel není bezpečná

O tom, zda bude Lážovicím dotace poskytnuta, bude rozhodnuto letos v březnu. „Je třeba vyměnit světelná tělesa ve všech obcích, které pod Lážovice spadají. Jedná se o Nové Dvory a Lážovičky,“ upřesnil starosta Lážovic Jiří Budil s tím, že v některých lokalitách bude třeba vyměnit i vedení a spínací zařízení. „Obce budou vybaveny úspornějšími lampami se snazší obsluhou i servisem. Stávající světla jsou zrezlá, jejich obsluha je náročná a nebezpečná,“ líčí Budil a dodává, že tato úprava bude součástí rekonstrukce elektrifikace z Lážovic do Lážoviček, které zajistí energetické závody. Kvůli zesílení a vyrovnání napětí elektrického proudu se bude stavět nový transformátor. „Kolísavé napětí poškozuje lidem jejich elektrické spotřebiče,“ vysvětlil Jiří Budil.

Úprava rybníků zkvalitní práci hasičů

Renovace osvětlení není jedinou akcí, kterou pro letošní rok Lážovičtí chystají. „Chceme opravit cestu k Lážovičkám a hráze rybníků nad obcí Lážovice a v Nových Dvorech. Přípravné práce na projektech zastavila skutečnost, že rybníky jsou stále v majetku neexistujícího národního výboru. Když vše dobře dopadne, o dotace bude možné žádat až v podzimním kole,“ konstatuje Budil.

„Novodvorský rybník by se mohl využívat i jako nádrž a ke koupání. Je třeba upravit břehy,“ popisuje Jiří Budil s tím, že v současné době jsou v rybníku nánosy listí a je třeba upravit břehy. Úpravu rybníků by uvítali i hasiči, zkvalitnilo by to jejich práci. Rybníky kolem Lážovic jsou jedny z mála zdrojů vody v okolí. „Při likvidaci požáru se hledá nejbližší zdroj vody. Úprava rybníků by zkvalitnila naši práci,“ potvrdil starosta Sboru dobrovolných hasičů Osov Josef Chvojka.

Výtěžek z lesa oslabila kalamita kůrovce

Lážovičtí spravují 49 hektarů lesa. Výsadba stromů a údržba stávajících pasek si letos vyžádá více jak 150 tisíc korun. Kůrovcová kalamita je příčinou nižšího výtěžku. Náklady potřebné na údržbu lesa tak převyšují výnosy. „Kvůli nepřehledné těžbě dřeva v devadesátých letech minulého století nečekáme vysoké příj〜my z lesa ani v příštím období,“ uvedl Jiří Budil. Podle něj velké škody způsobuje v lese ostružina, která se rozrůstá na vymýcených částech a poškozuje mladé stromky. Údržbu lesů zajišťuje obec dodavatelsky a v poslední době se o ně starají i lidé z Lážovic. „Úpravu obce a lesů zajišťujeme brigádně. Pravidelně se zapojují místní i chalupáři,“ chválí přístup lidí starosta