K setkání si vybrali hořovický klub Labe a pozvání na akci přijal i badmintonista a hořovický rodák Petr Koukal nebo zpěvačka Martha Elefteriadu.

Primář onkologického stacionáře Nemocnice Hořovice Martin Šmakal hned na začátku zdůraznil, že hlavními hrdiny setkání jsou všichni, kteří právě bojují s onemocněním. „Vám, mým pacientům chci říci, že v tom nejste sami. Jsou s vámi vaše rodiny, které vám pomáhají. Stará se o vás tým lékařů a sestřiček a necítíme to tak, že bychom byli každý na jiné straně. I pro nás je nejkrásnější, když se léčba daří," uvedl setkání s název Život s nádorem primář Martin Šmakal, který je přesvědčený o tom, že lze společně odstranit strach z nádorového onemocnění. „Jsou mezi vámi ti, kteří jsou deset let po odstranění nádoru i ti kteří jsou kompletně zdraví. Jsou zde lidé, kteří jsou v léčbě na chemoterapii, jsou zde lidé, kterým léčba nyní skončila nebo i lidé kteří nikdy nádorovým onemocněním neonemocněli. Líbí se mi, že můžeme být spolu. Lidé by neměli být vyřazeni na okraj společnosti jenom proto, že kdysi prodělali nádorové onemocnění. Cítíme se jako součást týmu, který vám pomáhá, kam patří například i zmíněná rodina," pokračoval Martin Šmakal, který nebyl jediný, kdo na setkání zastupoval lékaře.

Význam prevence

K lidem posléze promlouval i zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice Roman Vacek, který se ve své přednášce zaměřil na oblast diagnostiky a prevence. „Výskyt onemocnění stoupá s věkem. Navíc stoupá i množství pacientů, za posledních 30 let se jejich počet zdvojnásobil," připomněl zástupce primáře chirurgického oddělení Roman Vacek.

Jak dále uvedl, u nás je zavedená metodika vyšetřování, podle které by se pacienti měli dostavit dříve, než vzniknou subjektivní obtíže. Nazývá se screenig.
Zachytit pacienta v časném stádiu onemocnění je velmi důležité. Pokud možno, jednoduchou a levnou metodikou, kterou jsou pacienti schopni provést v domácím prostředí. Jednou z metod je test na akutní krvácení, jedná se o jednoduchou variantu. Pokud je výsledek pozitivní, vede k dalšímu vyšetření, a to k endoskopickému vyšetření tlustého střeva. Lékař zároveň upozornil, že pozitivní test na krvácení nemusí znamenat nádorové onemocnění, krev může pocházet například i z dutiny ústní.

Úspěšná léčba

Lékař Roman Vacek také hovořil o varovných příznacích, které by měli pacienta přivést k lékaři. „Základ úspěšné léčby a následného osudu pacienta je odstranění nádoru. Pokud nastane situace, že nádor nelze odstranit z důvodu jeho velikosti, nebo jeho šíření do okolních orgánů, je na místě i další operační řešení," konstatoval zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice Roman Vacek, který se pozastavil i u toho, že někteří pacienti musí mít vývod, odborně stomii. V hořovické nemocnici se těmto pacientům věnují ve stomické poradně.

V přednášce pokračoval primář Martin Šmakal. Zaměřil se na léčbu onkologického onemocnění tlustého střeva a konečníku. Lékař také poděkoval pacientům, kteří se zúčastnili studií, které mohou pomoci jim samotným i ostatním.

Návštěvníky večerem provázeli nejen hořovičtí lékaři, ale nechyběl ani kulturní program. V Labi zazpívala Martha Elefteriadu a zatančili Kateřina Čákorová a Martin Paulíny.