Ta se každý rok vydává do Albánie spolu s českou lékařskou výpravou, která se v zemi snaží snížit úmrtnost novorozenců a vybudovat tam kvalitní perinatologické centrum.

Česká výprava
Do Albánie se vydává česká lékařská výprava od roku 2010. Navštěvuje porodnici Sv. Geraldiny v Tiraně, odkud teď přijely lékařky sem. Součástí české výpravy je každý rok Milena Dokoupilová, která u nás albánské lékařky přivítala a umožnila jim seznámit se s porodnicí v Praze Podolí, U Apolináře a v Nemocnici Hořovice, kde pracuje jako vedoucí lékařka neonatologického oddělení.

„V Albánii neexistuje systém zdravotního a sociálního pojištění, a proto je velký problém s úhradou péče o nezralé novorozence. Právě finance se tak při první návštěvě ukázaly jako hlavní problém. Za dva roky se ale podařila řada věcí. Porodnice prošla rekonstrukcí a každé dítě má své lůžko. Vylepšily se i dodávky desinfekčních roztoků. Stále je před námi ale řada problémů a jedním z nich je neadekvátní výživa nezralých novorozenců. Poslední návštěva byla proto hlavně o možnostech výživy, infuzních pumpách a o všem, co by mohlo zlepšit prospívání nezralých novorozenců," vzpomínala Milena Dokoupilová, pro kterou je současná spolupráce s týmem albánských lékařek již na přátelské úrovni.

„I proto jsem moc ráda, že jsem je mohla přivítat v České republice a ukázat jim, jak to tady funguje. První lékaři z Albánie zavítali do Čech asi půl roku po naší první návštěvě a myslím si, že si odsud odvezli cenné zkušenosti. Věřím, že tomu tak bylo i v tomto případě," komentovala návštěvu vedoucí neonatologického oddělení.

Péče o nezralé děti
Návštěva albánských lékařek měla spíše teoretický charakter. Přesto byla podle Mileny Dokoupilové velmi přínosná. „Probírali jsme, co by se u nich ještě dalo zlepšit, a to především ohledně ventilační podpory a výživy. U výživy problém spočívá v obohacování mateřského mléka fortifikátorem, který není v současné době v Albánii k dispozici. Jedná se o preparát, který zvyšuje kalorickou hodnotu mateřského mléka převážně bílkovinou složkou. Teď to vypadá nadějně, protože jsme našli obchodního zástupce v Řecku, který by do Albánie mohl fortifikátor dodávat. Uvidíme časem. Každá naše návštěva v Albánii nebo jejich v České republice mi ale něco dává. Mám radost z toho, že jim naše rady a informace mohou pomoci k lepší péči o nezralé děti a že díky tomu někteří dětští pacienti dopadnou lépe," dodala Milena Dokoupilová, která by se do Albánie měla podívat opět na jaře příštího roku.

Text: Lucie Zemanová