Pro unikátní turistickou oblast Brdy a Podbrdsko se v Malé Vísce chystá nové parkoviště. Tento záměr však ještě mohou provázet debaty, jak ukazuje zkušenost z nedalekého Zaječova. Tam se část místních před časem vzepřela proti záměru kraje (podporovanému i vedením obce) vybudovat v sousedství rozlehlé výcvikové a vzdělávací centrum typu Svět záchranářů, kde se předpokládalo i parkování návštěvníků brdské oblasti. Dlouhá však má jasno: už se blýská na lepší časy. S novým parkovištěm mohou lidé počítat. Snad i s parkovišti.

Plány na nová parkovací místa

Dlouhá odkazuje na aktivity spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko s tím, že loni v srpnu byla podepsána darovací smlouva na finanční dar Mikroregionu Hořovicko. „Dar ve výši 297 660 Kč je určený na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu parkovišť v obci Malá Víska ve výši 102 850 Kč, v obci Chaloupky ve výši 97 405 Kč a v městysu Komárov ve výši 97 405 Kč,“ upřesnila. S tím, že loni v létě byla podepsána objednávka na zpracování projektové dokumentace na výstavbu parkoviště v Malé Vísce. „Projekční firmou je FanIT – Ing. Kapal, Kublov,“ uvedla podrobnosti.

Předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hořovicko Ondřej Vaculík připomíná, že obce Malá Víska či Chaloupky jsou příkladem těch, které leží na samé hranici Chráněné krajinné oblasti Brdy; dříve na hranici brdského vojenského újezdu. „Ovšem v té době nebyl zájem na rozvoji turistického ruchu, spíše naopak – do újezdu se smělo pouze s propustkou, vydávanou omezeně. Proto ani příjezdová cesta neumožňovala žádné parkování, ba ani prosté otočení automobilu,“ upozornil Vaculík. S tím, že dnes je situace jiná.

„Nedaleko Malé Vísky je Jindřichova skála s atraktivní vyhlídkou na hrad Valdek. Je to oblíbený turistický cíl – jenže návštěvníci často zatarasili auty cestu, parkovali na soukromých pozemcích a podobně. Oficiální parkoviště, jehož projekt vznikl díky spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko a díky svazku obcí Mikroregion Hořovicko, tuto tíživou situaci řeší. Nyní je na osvícené samosprávě obce v čele se starostkou Martinou Sitnerovou, aby se podařilo zajistit peníze na realizaci,“ uvedl Vaculík.

Již na přelomu loňského a letošního roku se uskutečnila jednání a místní šetření s účastníky řízení – Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Vojenskými lesy a statky ČR, z nichž vzešly dohody o podmínkách, které upřesnily výsledný návrh podoby plochy se 47 parkovacími místy v Malé Vísce. „Obec Chaloupky a městys Komárov čeká podobný postup v následujících měsících; v tuto chvíli obec Chaloupky od projektanta obdržela návrhy parkoviště, které se budou projednávat,“ konstatovala Dlouhá, že parkování se na Hořovicku řeší i na dalších místech v okolí.

Výhled na Brdy i zbytky hradu

Samotná podhorská obec – v nadmořské výšce 552 metry – v minulosti známá pod označením Malé Vísky, protože zahrnuje dvě oddělené části vzdálené od sebe asi 300 metrů, má historii zaznamenanou od 16. století. Tehdy v oblasti působili dřevaři, uhlíři a těžaři železné rudy. Může se pochlubit nejen tím, že je výchozím místem pro návštěvníky Brd; v sousedství se také nachází zmiňovaná přírodní památka Jindřichova skála s vyhlídkou na zbytky hradu, k jehož zkáze přispěl nezájem majitelů o údržbu.

Přímo v obci je nepřehlédnutelná budova bývalé školy; nyní sídlo obecního úřadu. V sousedství stojí pomník připomínající válečné oběti – přičemž pozorné návštěvníky „z města“, pro něž jsou uváděná jména neznámá, zaujme kumulací typografických i pravopisných chyb (a to shodou okolností přímo pod obřím nápisem Škola – základ života). Vypadá však nyní lépe než před časem: v minulých letech nechala obec nápisy přezlatit a pomník narovnat.