„Podle zadání by se měly upravit některé cesty,“ uvedl místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. Zároveň dodává, že by se v žádném případě nejednalo o asfaltové povrchy. Hlavní cesty by byly mlatové, další jen vysypané. Některé by byly pouze upravené, další by zůstaly dokonce přírodní. „Dál by projekt zahrnoval mobiliář. Ten v Dražovce byl, pozvolna však zanikl tím, že ho někdo rozbil,“ připomněl Ondřej Vaculík a vyjmenoval, co vše by mohli návštěvníci v budoucnu v Dražovce najít: „Jde zejména o altány a lavičky. Mělo by zde vzniknout komornější posezení, které by mohly využívat například i rodiny s dětmi.“ V každém případě bude zachovaná sportovní funkce Dražovky a její přírodní hodnota.

Její výjimečnost spočívá 
v tom, že se zde sama rozmnožuje jedle. Místostarosta Ondřej Vaculík zmínil důvod: „Do lesoparku nevniká vysoká zvěř. Důvodem je to, že sem chodí lidé se psy.“ Unikát Dražovky přitahuje i přírodovědce. Hořovičtí mají zájem na tom, aby to tak zůstalo.

Navíc mají v Dražovce vytipované místo, kde by mohla být rozhledna. Několik let ji prosazuje místostarostka Jana Šrámková. „Jde o podnět občanů,“ říká Jana Šrámková, která je přesvědčená o tom, že by rozhledna městu přidala na přitažlivosti.

Projekt rozhledny vznikl před lety, má jít o stavbu ze dřeva. „Návrh je rozhodně nosný. Pokud nebude stavba rozhledny vyhovovat současnému dotačnímu titulu, pokusíme se o její realizaci například v další etapě,“ uzavřel místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.