Zástupci města hodlají situaci řešit, začínají zpracováním územní studie v zastavitelných plochách. Dokument hodlají podpořit dotací.

A v čem by mohla územní studie v zastavitelných plochách pomoci konkrétně? „Čím dál více se ukazuje, že dotace, které míří k investiční výstavbě, k ochraně krajiny proti povodňovým záležitostem, sucha a podobně, jsou vždy vázané k nějaké studii, která by věc řešila,"uvedl místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.

Také čtěte: Ples hasičů bude opět nekuřácký

Bez studie má tedy město snížené šance na dotace. To však není jediný důvod jejich pořizování. Studie má navrhnout takovou podobu úprav, která bude ohleduplná k přírodě. „Je nutné, aby podíl ploch, na kterých se voda může vsakovat, byl rozhodně větší, než ty, ze kterých musí voda někam odtékat, na kterých se nemůže vsakovat. A to by měla uvedená studie vyřešit," vysvětlil Ondřej Vaculík.

Hořovičtí předpokládají, že se studie stane podmínkou pro další změny územního plánu.

„Setkali jsme se s tím, že lidé chápou, že krajina by měla mít otevřené vodoteče, nikoliv zatrubněné. Chápou i to, že by vodoteče měly lemovat stromy, že by tam mělo být to, co zadržuje vodu. Lidé pro to pochopení mají, ale nechtějí, aby se tak dělo na jejich pozemku. Domnívají se, že tam, kde bude koryto potoka, nebude mít pozemek hodnotu, že je tím pozemek znehodnocený," zmínil místostarosta Hořovic.

Studie tohoto druhu by podle zástupců města Hořovice měly podpořit vhodné zacházení s krajinou.

K řešení by mohla přispět územní studie

Místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík upozornil, že město Hořovice má takových problémů, k jejichž řešení by mohla přispět územní studie, velké množství. „Nemusí si to uvědomovat nejen lidé, ale i my, jako samospráva. Zásadní je například to co se děje na Letné, kdy je tato oblast pravidelně vyplavovaná přívalovými dešti," řekl Ondřej Vaculík s tím, že zde působí několik vlivů.

Nepřehlédněte: Stane se Andrea Růžičková sestrou roku?

Jde o nerozumné zacházení s dešťovými vodami v průmyslových areálech, které se nacházejí nad touto lokalitou. Voda se nevsakuje a stéká Starčem. „Vznikne ze téměř bouřlivá řeka, kterou se snažíme navést do trubek. Ty to ale nejsou schopné pojmout," popsal místostarosta Hořovic s tím, že v budoucnu by k tomu nemělo docházet.