„V léto lokalitě odstraňuje těžká technika nánosy způsobené velkou vodou. Součástí prací je i úprava břehů. Tyto zásahy by měly zajistit obnovu průtoku v korytě řeky,“ vysvětlil Miloň Kučera, ředitel státního podniku Povodí Vltavy. Protipovodňová opatření, která zčásti pokryjí prostředky z dotací, vyjdou na statisícetisíce korun.