„Jde o jeden z nejlepších výsledků ve Středočeském kraji, který považuji za naprosto skvělý. Máme z toho obrovskou radost,“ uvedl ředitel Charity Beroun Petr Horák s tím, že si cení solidárnosti, která veřejnost neopustila ani v době krize a zdražování.

Peníze jsou primárně určeny pečovatelské službě Charity Beroun, jež pomáhá s náročnou péčí přímo v domácnostech klientů. Pečovatelky do domovů zajíždějí v průběhu celého týdne, někdy i ve večerních hodinách. Specifikou služby je, že se jedná o nevýdělečnou činnost, která je stále hodně podfinancována.

Děti z Katolické mateřské školy Beroun zahájily letošní Tříkrálovou sbírku
Tříkrálová sbírka podpoří terénní péči pro seniory a zdravotně postižené

„Náklady na tuto péči přesáhly dotační prostředky řádově o několik set tisíc korun. V posledních letech jsme tedy skutečně vděčni, že se nám daří dát peníze dohromady, a to i z Tříkrálové sbírky. Peníze jdou zpravidla na provoz aut pečovatelek, který nelze za pomocí dotačních peněz či úhrad pokrýt. Vybrané prostředky nám rovněž pomůžou nejen péči zachovat, ale dále ji rozvíjet,“ poznamenal Horák.

Sčítání kasiček, kterých se sešel také rekordní počet – více než devadesát – proběhlo ve čtvrtek 19. ledna. Celému procesu dohlíželi úředníci z finančního odboru, kteří garantují, že se žádná koruna nikam nezakutálí. Spočítané mince dohromady vážily přes 50 kilogramů.

Tříkrálový koncert v Nižboru.
Tradice nezanikla! Nižborští si po koronavirové pauze užili tříkrálový koncert

Na letošní Tříkrálové sbírce se letos dohromady podílelo kolem dvou set lidí. Počet zahrnuje koledníky, zaměstnankyně charity, které se ujaly organizace, a výrazně také pomohli skauti z berounského oddílu Radost a naděje. Je to v neposlední řadě i pěvecký soubor Comodo, který každoročně charitě věnuje tříkrálový koncert. „Všichni si zaslouží obrovské poděkování. Velice si jejich práce cením,“ dodal Horák.

Sbírka pokračuje v online podobě až do dubna a další vybrané peníze budou postupně k dosavadní částce připočteny. „Zde je důležité zmínit, že použití Tříkrálové sbírky podléhá přísným regulím, které se týkají jejího vyúčtování. Takže se nemůže stát, že by peníze byly užity na něco jiného, než na co byly určeny,“ uzavřel ředitel.