Peníze z těchto výzev jsou určeny pouze na vybavení mateřských škol a na cestovní ruch.

„Zájem o dotace ze stran obcí se očekává velký. Šanci získat pro Beroun dotaci mohou zvýšit i sami naši občané. Stačí se zapojit do ankety! Trvá do pátku 13. září," uvádí mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

„Lidé se mohou k oběma žádostem vyjádřit prostřednictvím anket na webových stránkách města. Výsledky průzkumu pak budou sloužit jako jeden z podkladů pro zpracování projektové žádosti o evropskou dotaci," uvedla projektová manažerka města Simona Boldi.

První dotazník, který mohou lidé získat na webových stránkách města, se týká žádosti o dotace pro mateřské školy. Peníze mohou obce získat na zavedení moderních technologií a dalších inovací do výuky. Jde o pořízení interaktivních tabulí a dataprojektorů, vybudování malých dopravních hřišť, nákup učebních pomůcek. Je možné také financovat zahradní herní prvky, prolézačky, houpačky apod. V dotazníku se proto ptáme, o jakou formu moderních technologií mají rodiče zájem," uvádí Švédová.

Druhý dotazník je na webu k dispozici v případě druhé výzvy pro cestovní ruch. Z ní se Beroun pokusí získat peníze na vybudování Muzea hrnčířství. „Myšlenka zřídit v našem městě Muzeum hrnčířství je živá již několik let. Jsme známí svojí hrnčířskou tradicí a vše ještě loni podpořil fakt, že město Beroun získalo zdarma od státu dům v Zámečnické ulici včetně zahrady," uvedla k projektu v Zámečnické městská architektka Dana Vilhelmová.