Královu Dvoru i městu Beroun lidé za svoz odpadu dluží sta tisíce korun. S některými neplatiči vedou města i obce dlouholetý a nekonečný boj.

„V současné době máme  v evidenci 512 lidí, kteří nám dluží peníze za svoz komunálního odpadu. Nejprve od nás dostanou upomínku se sto procentním navýšením částky. Když na ni nezareagují, tak od nich dlužné peníze vymáháme prostřednictvím exekutora. Tato forma má ale jen třiceti procentní úspěšnost," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že mnozí  z těch, které exekutor osloví,  už mají spoustu jiných exekucí a nebo nemají žádný majetek.

„My se ale musíme chovat jako dobrý hospodář, a tak dlužné poplatky po lidech stále vymáháme. Tím nám dále stoupají výdaje," upozornil Petr Vychodil.

V Králově Dvoře dluží za svoz komunálního odpadu téměř každý patnáctý občan. Město má nyní přes osm tisíc obyvatel.  Před pár lety na tom ale byli králodvorští daleko hůř. V roce 2012 Králův Dvůr evidoval tisíc neplatičů poplatku za svoz odpadu.

Exekutora město neosloví hned, ale až po dvouleté lhůtě.

S neplatiči poplatků za svoz komunálního odpadu se potýká i město Beroun.

„Za letošní rok by měl vybraný poplatek činit cca 13,5 miliónu korun, v současné době se nezaplacená částka, kterou lidé za odpad dluží, pohybuje okolo  sedmi procent. Každý den se dlužná částka mění. Podle toho, jak docházejí platby od neplatičů," uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Vybírání paušálního poplatku za  svoz odpadu se v Berouně řídí Obecně závaznou vyhláškou města, ve které jsou stanoveny podmínky výběru poplatku.⋌

V Králově Dvoře i v Berouně je paušální poplatek za svoz komunálního odpadu 700 korun. V případě, že někdo zapomene poplatek zaplatit v řádném termínu, má ještě několik měsíců šanci svůj prohřešek napravit.

„Kdo nezaplatí poplatek do 31. května, má ještě tříměsíční lhůtu, ve které může stanovený paušál 700 korun uhradit. Během této doby město prostřednictvím městského rozhlasu, Radničního listu a médii upozorňuje občany na lhůtu splatnosti," vysvětlila tisková mluvčí Městského úřadu Beroun Jitka Soukupová.

Všechny poplatky, které nejsou uhrazeny do 31 srpna se pak automaticky navyšují podle obecně závazné vyhlášky města na dvojnásobek. To znamená, že lidé už nezaplatí sedm se tkorun za osobu, nýbrž  už  čtrnáct set korun. Čtyřčlenná rodina tak místo 2800 korun zaplatí 5600 korun.

„Každý neplatič dostane platební výměr, který je povinen uhradit. Pokud se tak nestane, následuje vymáhání dlužné částky exekutorskou firmou, se kterou má město mandátní smlouvu," upozornila Jitka Soukupová s tím, že k takovému případu ale ještě v Berouně nedošlo.

Velký počet lidí podle ní poplatky jen zapomene zaplatit v daném termínu a stačí, když od města dostanou upomínku.