„Nejprve musím zmínit, že v projektové dokumentaci od architekta Tomáše Šantavého, která je veřejnosti dostupná a finální pohled projektu byl prezentován ve Zdických novinách, byl dotyčný strom zachován. Projektování nového školního pavilonu započato v roce 2005 a trvalo až do roku 2017. Bohužel, si pan architekt nechal strom zaměřit v počátku projektování a při finalizování projektu stále používal rozměry stromu z původního zaměření,“ vysvětlil místostarosta Zdic Přemysl Landa.

Od té doby však došlo k výraznému zvětšení koruny stromu i kořenového systému. Při zahájení realizace výstavby školy bylo novým přeměřením stromu zjištěno, že zasahuje do výkopových jam a hlavně do základové konstrukce nového objektu. Při ořezání koruny stromu, zásahu do kořenového systému a podbagrování kořenů, by strom neměl šanci na přežití.