„Město po nás chce, abychom si koupili na bioodpad speciální popelnici. Já ji ale nechci. Všechen bioodpad si dávám na zahradě do kompostu," poznamenala k třídění bioodpadu ve Zdicích Ivana Brožová. Podle starosty města Antonína Sklenáře ale obyvatelé Zdic nejsou povinni biologický odpad třídit do bionádob. Mohou ho likvidovat i jiným způsobem. Občané si nemusí bionádobu pořizovat. Mají více možností, kam bioodpad mohou ukládat.

„Jako každá obec a město v České republice musí i Zdice třídit odpad na základě zákona o odpadech. Každá obec si třídění odpadů zajišťuje dle svých možností. Občané našeho města mohou přivézt bio-
odpad a kovový odpad do sběrného dvora každou sobotu od 8 do 11 hodin," upozornil starosta Zdic.

Město chtělo tuto povinnost lidem usnadnit a zajistilo pro ně na bioodpad nádoby. Ty si mohou přistavit ke svému domu či bytu a biologický odpad tak třídit pohodlněji.

„Za pořízení této nádoby zaplatí v pokladně městského úřadu její poloviční cenu. Díky ní nemusí chodit do vzdálenějších míst a nebo shánět nějaký odvoz bioodpadu do sběrného dvora," poznamenal starosta.

Bionádoba má odvětratelné boční stěny a určenou barevnost. Jiné popelnice nesmějí lidé na tento druh odpadu používat. Obyvatelé Zdic, kteří bionádoby prozatím nemají, mohou využít již zmíněné možnosti, a to větší veřejné bionádoby, městský sběrný dvůr a nebo vlastní kompost na zahrádce.