Uzavírky některých ulic a dopravní komplikace čekají na řidiče a hlavně na všechny obyvatele Hořovic. Plánovaná výstavba supermarketu a také investice společnosti Lidl do realizace kruhového objezdu v lokalitě na Valdeku měla sice podle původních předpokladů být hotova již v červnu, ale termíny byly posunuty. Dokončení všech prací se nyní očekává až s koncem roku 2007.

„Termíny výstavby se poněkud protáhly, protože společnost neměla dořešena všechna potřebná povolení,“ připouští starosta Hořovic Luboš Čížek. „Ke 31. prosinci by měly být všechny stavební práce dokončeny,“ potvrzuje starosta.

„První etapa uzavírek způsobených výstavbou okružní křižovatky v lokalitě Valdek již probíhá. Jedná se o obousměrnou uzavírku Fügnerovy ulice, která potrvá až do 16. června do 18 hodin,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravního a technického v Hořovicích Milan Šnajdr.

Již od 14. května bude v lokalitě Valdek uzavřena Tyršova ulice. V souvislosti s uzavírkou bude omezena doprava, komplikace ale zažijí i lidé, kteří cestují autobusovými spoji. Zastávka Hořovice Letná nebude obsluhována, nahradí ji vzdálené stanice na nádraží a také u pily. „V další etapě se bude jednat o částečnou uzavírku křižovatky ulic Tyršova, Masarykova, Füg〜ne〜rova a 9. května s tím, že průjezd z ulice 9. května do Masarykovy ulice zůstane zachován,“ potvrzuje Šnajdr. Doposud ale podle něho není jasné, jak dlouho omezení potrvají. „Prováděcí firma požaduje termín do konce května. Rozhodnutí ale ještě nebylo vydáno,“ doplňuje. Objízdná trasa pro osobní dopravu bude podle něho vedena ulicí Nová a U Nádraží, kde bude napojena na Masarykovu ulici ve směru na Komárov. Pro směr do centra města bude doprava vedena Klostermannovou ulicí, uli〜cí Svatý Ján na Tíhavskou silnici a dále do města, popřípadě na Lochovice a Příbram. „Tranzitní nákladní doprava bude po dobu uzavírek z Hořovic odkloněna,“ dodává Šnajdr. V průběhu poslední etapy je v Masarykově ulici, ale také v ulici Tyršova, 9. května a Fügnerova naplánována úplná uzavírka. „Předpokládá se výstavba v době pracovního klidu s co nejkratší dobou trvání. Ani o přesných termínech této etapy zatím není pravomocně rozhodnuto,“ doplňuje vedoucí odboru Milan Šnajdr.