Starosta Litně Karel Kliment si některé nedostatky uvědomuje, ale zároveň všem vzkazuje, že město není jediné, kdo se o veřejné prostranství stará. Navíc obec se nyní zaměřuje na zásadní investiční akce, které z obecního rozpočtu spolknou značný díl peněz. Současnou prioritou Litně je především příprava na výstavbu čistírny a kanalizace.

„Jde o organizačně a investičně velice náročnou akci, na kterou městys musí vytvořit mnohamiliónovou finanční rezervu na dofinancování dotací," uvedl starosta Litně Karel Kliment.

V posledních letech obec nejvíce investovala do rekonstrukce školy a školky, což si vyžádalo kolem dvaceti milionů korun.

I letos ale čeká Liteň řada investičních akcí. „V letošním roce dojde na opravu budovy úřadu a zateplení školy, připravuje se oprava schodiště kina a zprovoznění Špejcharu. Potřebná je celková rekonstrukce budovy a zařízení kina, kterou nejsme schopni provést bez mnohamiliónové dotace a promyšleného záměru, co s kinem dál, a kvalitně zpracovaného projektu," vysvětluje priority obce starosta Litně.

Od loňského roku obec navíc usiluje o získání areálu bývalého učiliště pro veřejné služby. „Náročným úkolem bylo a je zajistit podmínky pro jeho další využití a provoz tak, aby neznamenal další nepřiměřenou zátěž pro obecní rozpočet a správu městyse," dodává starosta Karel Kliment.