Dlouhé roky nezabezpečený vysoký břeh říčky Litavky v Lochovicích se před několika týdny dočkal v rámci protipovodňových opatření nákladné opravy. Rekonstrukci břehu, stejně jako instalaci zábradlí, zaplatil státní podnik Povodí Vltavy, který ale v Lochovicích plánuje další zásadní změny. Hlavním cílem je zabránit povodním v centru obce.

Ničivé povodně jsou stále hrozbou

„Litavka se svými přítoky odvodňuje jihovýchodní část Brd a povodně v obcích na jejím toku jsou velice časté,“ vysvětluje důvody investic do protipovodňové ochrany Miloň Kučera, ředitel státního podniku Povodí Vltavy. „Samozřejmě absolutní ochrana před povodní neexistuje. Naším záměrem ale je ve spolupráci s obcemi, které jsou pravidelně devastovány povodněmi, ulevit nejvíce postiženým místům a snížit následky ničivých záplav,“ konstatuje ředitel.

S obcí nebyla vůbec žádná řeč

Podobně tomu bylo i při statisícových investicích, které spolkly opravy břehu Litavky v Lochovicích. „Poničené opěrné zdi byly opraveny a stabilizovány. Původní rozsah prací musel být navýšen o dalších 560 tisíc korun a další náklady navíc jsme vložili do instalace zábradlí,“ říká Miloň Kučera. Investice do bezpečnostního zábradlí, které lidem v obci chybělo už několik let, měla původně zajistit obec.

„Po složitých jednáních s obcí jsme nakonec došli k závěru, že zabezpečení nábřežních zdí zajistíme ve vlastní režii,“ konstatuje ředitel. Kompletní dílo by mělo být předáno do konce měsíce srpna. „Občané Lochovic se tedy nemusí obávat, že cesta podél Litavky bude nebezpečná. Zábradlí bude pochopitelně plně funkční se středovými výplněmi a bude splňovat veškeré normy,“ doplňuje ředitel.

Projekt za miliony zamezí povodním

Povodí Vltavy navíc připravuje do budoucna společně s vedením obce protipovodňová opatření, která by měla zamezit rozlévání Litavky do centra obce. „Úpravy se dočká nebezpečný a nevyhovující jez. Příčná stavba totiž při větším průtoku vzdouvá vodu,“ vysvětluje Miloň Kučera. Podle rozsahu opatření proti záplavám by mohly výše nákladů dosahovat pěti až sedmi milionů korun. Finance by měly plynout z dotačních programů, které se na projekt pokusí Povodí Vltavy získat ve spolupráci s obcí.

„S předpokládanou realizací úprav toku v Lochovicích se pak počítá zhruba do roku 2012,“ dodává ředitel státního podniku Povodí Vltavy Miloň Kučera.

Vývoj celé kauzy naleznete pod následujícími odkazy:

http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/lochovice_20070817.html

http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/lochovice__zabradli_20070806.html

http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/loch_zabradli_bude_20070806.html

http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/oprava_lochovice_20070627.html

http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/zabradli_lochovice_20070612.html