Necelých deset měsíců a 104 milionů korun potřebovali Lochovičtí na to, aby odkanalizovali celou obec, a to včetně její části Obora. „S předchozím starostou jsme o dotaci bojovali pět let. První náznak byl v roce 2007. Ovšem s tím, že dostaneme pouze 45 procent dotace, což nebylo možné utáhnout. Dotaci jsme odmítli a čekali dál, až bylo možné čerpat z evropských i státních fondů se spoluúčastí 20 procent,“ konstatoval starosta Lochovic Ivan Komzák.

Stavba vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod byla dokončená loni v prosinci. Nyní se k ní obyvatelé postupně připojují. Podle starosty je v současné době napojená třetina nemovitostí, které byly zahrnuté do projektu.

„Jedná se přibližně o sto třicet domů. Doufáme, že se ostatní připojí co nejdříve. Je to důležité hlavně pro to, aby byl zajištěný dostatečný nátok do čističky, aby pracovala tak, jak má,“ konstatoval starosta.

Výzkum zastavil stavbu

Začátek stavby čističky provázelo přerušení z důvodu archeologického výzkumu. „Prvního března loňského roku jsme začali a třetího byla objevená první kost. Práce na čističce musely být pozastavené na šest týdnů. Uvažovali jsme o tom, že požádáme o prodloužení stavby, nakonec to firma zvládala v původním termínu,“ popsal lochovický starosta.

Výstavba vodovodu a kanalizace je v Lochovicích dokončená, dodavatel stavby však čeká na splacení některých faktur. „Dotaci jsme sice obdrželi, ale státní fond životního prostředí koncem loňského roku uzavřel platby. S majitelem stavební firmy jsme domluveni, že vše uhradíme, jakmile stát peníze uvolní. Očekáváme, že se tak stane nyní v březnu,“ uvedl Ivan Komzák.

Obec hradí náklady ve výši 20 procent s tím, že zástupci Lochovic přistoupili k patnáctimilionovému úvěru. V letošním roce hodlají kanalizaci a vodovod přivést i k domovu pro postiženou mládež, který se nachází ve směru na Netolice. Zároveň ji přivedou i k nedalekým stavebním pozemkům, které hodlají v budoucnu prodat. V dalších letech by rádi vystavěli kanalizaci i ve spádové obci Netolice.