Přejezdy sice byly již provizorně zapojeny a čekalo se na schválení podmínek pro ověřování provozu. Žadatelem byla firma AŽD, jako dodavatel stavby, schvaloval Výzkumný ústav železniční.

Definitivní zapojení zabezpečovacího zařízení na trati se uskutečňuje postupně od 27. dubna po jednotlivých etapách od Tochovic na Příbramsku do Zdic, v nichž stavba končí.

„Nejde pouze o přejezdy ale i návěstidla, přestavování výměn ve výhybkách atd.,“ vysvětlil za Správu dopravní železniční cesty Jiří Šťastný.
Minulý týden byla vypnuta oblast kolem Lochovic a v pátek by měla být definitivně zapojena na centrálu v Březnici, odkud bude provoz na celé trati dálkově ovládán a řízen.

„O tom, že je zabezpečovací zařízení dočasně odstaveno z provozu, jsou samozřejmě strojvedoucí informování rozkazem, který jim po vypnutém úseku nařizuje opatrnou jízdu maximální rychlostí 10 km za hodinu a dávat opakovanou výstražnou návěst houkáním, dokud jejich vlak nemine přejezd s odpojeným výstažníkem,“ konstatoval Jiří Šťastný