„V každé obci, i v Lochovicích, se najdou domy staré sto let, které byly původně vybavené pouze suchými záchodky. Při přestavbách si někteří lidé udělali možná septik, ale s přepadem, z něhož fekálie odtékaly do dešťové kanalizace,“ vysvětlil lochovický problém místostarosta obce Ivan Komzák.

Nedostatky odhalily kontroly z hygieny a Povodí Vltavy. „Kvůli tomu, že do vodního toku odtékalo, co nemá, hrozily obci vysoké pokuty,“ přiznal místostarosta.

Potíže hodlají zástupci Lochovic vyřešit výstavbou splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. „Přepady má u nás určitě hodně lidí. Splašková kanalizace je dobré řešení. A to i přes to, že jsou Lochovice při stavbě částečně uzavřené,“ uvedla obyvatelka Lochovic Jana Škodová.

Řidiči nyní neprojedou obcí ve směru na Hostomice. Objízdná trasa vede pro vozidla do 3,5 tun přes Lhotku. Objížďka pro auta s hmotností nad 3,5 tuny vede přes Libomyšl.

Toto dopravní omezení bude ukončené za několik dnů. Do konce letošního roku však Lochovice čekají kvůli výstavbě splaškové kanalizace další uzavírky.

Práce na stavbě splaškové kanalizace a čističky odpadních vod by měly být ukončené letos v prosinci. Celkové náklady přesahují částku 106 milionů korun. Akci finančně podpoří fondy Evropské unie. Výše spoluúčasti obce bude však jasná až po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace se zástupci ministerstva životního prostředí.