Lochovičtí totiž minulý týden otevřeli další třídu mateřinky v nové hasičské zbrojnici. V pondělí 28. ledna se kapacita Mateřské školy v Lochovicích navýšila o deset míst. „Připravili jsme dodatečný zápis do mateřské školky, ve kterém jsme přijali deset dětí," upřesnila ředitelka Základní a mateřské školy Lochovice Ivana Eklová a doplnila, že bylo přihlášeno celkem dvanáct dětí. Lochovičtí se při výběrovém řízení rozhodovali podle kritérií daných zákonem. Přednost dostali předškoláci, podmínkou bylo také trvalé bydliště v obci, či ve spádových obcí. Dalším předpokladem pro přijetí bylo také dovršení tří let dítěte před vstupem do školky.

Otevřením třídy v lochovické hasičárně navýšení nekončí. Už v září by mohli dostat šanci nejen ti, kteří z důvodu naplnění kapacity byli nyní odmítnuti. Lochovičtí totiž staví v areálu školky novu jídelnu. Místo stávající jídelny vznikne třetí pavilon pro dalších 24 dětí.
Nejprve se uskuteční klasický zápis děti do mateřské školy dle stávající kapacity. Teprve po dostavbě jídelny se děti mohou dostavit k dalšímu zápisu, který umožní přijetí dalších dětí.

Lochovičtí chtěli stavbu jídelny podpořit dodací. Nebyl však vypsán vhodný dotační titul, proto hradí veškeré náklady na její výstavbu z rozpočtu obce. Jedná se přibližně o tři a půl milionů korun.