Problém je, stejně jako v dalších podobných případech, nedostatek finančních prostředků. Z vlastních zdrojů zkrátka není obec schopná novou školku vybudovat.

Proto se Loděnice snaží dosáhnout na dotaci, která by alespoň z části novou mateřinku zaplatila.

„V tomto roce kraj připravuje dotační program jen na výstavbu mateřské školy, které v mnoha obcích a městech tolik chybí. Přerozděleno má být téměř půl miliardy korun,“ uvádí starostka Erna Šimrová.

Na Loděnicích jsou přitom závislé i další obce, starostka proto doufá, že i tento fakt by při rozdělování dotací mohl hrát důležitou roli. „My jsme spádovou obcí, okolní obce do 5 km, je jich celkem 12, z toho 7 nemá školku vůbec, 5 obcí sice má, ale nestačí jejich kapacita. Jsou na nás závislí a my uděláme vše, co bude v našich silách, abychom školku postavili,“ dodává starostka Erna Šimrová.