Starostka Loděnice Erna Šimrová, která po komunálních volbách obhájila svůj post, si uvědomuje, že letošní rok bude obdobím krize a škrtů.

„Přesto musíme být schopni splácet úvěr ve výši 25 milionů korun, který jsme si museli vzít na dofinancování výstavby splaškové kanalizace. Je třeba řešit výstavbu nové mateřské školy, kterou musíme být schopni dofinancovat z vlastních zdrojů. Náklady na novou mateřinku se pohybují kolem 21 milionů korun,“ upřesnila hlavní investiční výdaje obecního úřadu Erna Šimrová.

Výstavbou mateřinky obec zajistí i přesun zdravotního střediska do centra Loděnice.