Zatím ale čekají marně. Chodník je přitom v tragickém stavu.

„Zastupitelé se chodníkem ke hřbitovu zabývali již v roce 2007. O pozemky v majetku Středočeského kraje jsme zažádali právě v roce 2007, od té doby evidujeme tento úkol na každém veřejném zasedání. Majitelem pozemků je Středočeský kraj, kam jsme žádost s přesnou specifikací pozemků zaslali," konstatovala starostka Loděnice Erna Šimrová.

Vzhledem ke změnám v posledních měsících na kraji 
a s ohledem na blížící se krajské volby lze asi těžko očekávat, že se o prodeji chodníku Loděnici rozhodne v těchto dnech. Přesto obec zadala zpracování cenové nabídky na opravu již zmíněného chodníku. Chce být pak připravena co nejdříve jednat.