Radnice Berouna požaduje výrazné snížení hluku nejen během stavby, ale i při zvýšeném provozu po rozšíření. „V souvislosti s realizací stavby vyžaduje vedení města také zavedení preventivních opatření, aby nedošlo ke zhoršení dopravy ve městě," řekla starostka města Soňa Chalupová (ODS). Podle ní se radnice už v únoru písemně k záměru vyjádřila v rámci připomínkového řízení ke studii EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí). Město mělo k záměru řadu připomínek a požadavků, mezi nimi například položení tichých asfaltů a na mostech realizovat tzv. tiché dilatace. Radnice věnovala pozornost především hluku, který má zásadní dopad na kvalitu života na Berounsku. Cílem je hlukovou stopu eliminovat zejména v místech, kde hluk již dnes přesahuje limity.

Berounský Kaufland prochází stavebními úpravami za plného provozu
Kaufland v Berouně prochází stavebními úpravami. Zákazníci jsou občas zmatení

„Snažíme se chránit Berouňáky před zhoršením životních podmínek u nás ve městě. Právě proto požadujeme zlepšení technologických opatření, která mají mírnit nejen hluk, ale i prašnost z dálnice,“ upozornila Chalupová. Podle plánu ŘSD bude dálnice v okolí Berouna odhlučněna rovnými stěnami o výšce 4 metry. V Králově Dvoře jsou ale navrženy stěny vysoké 7,5 metru, a navíc se má jednat o zalomený typ, který lépe eliminuje hluk. Vzhledem ke stejné morfologii okolí Berouna a Králova Dvora město vyžaduje navýšení protihlukových stěn na 7,5 metru a taktéž použití zalomeného typu. Tím by se měl sjednotit nejen reliéf dálnice, ale vyřešit i nadlimitní hluk.

Radnice žádá nové měření hluku

„Sjednocením protihlukové stěny v celém souměstí Beroun-Králův Dvůr se významně zmenší hluk, který již dnes obtěžuje nejen obyvatele výškových budovy v okolí dálnice,“ je přesvědčena starostka. „V místech, kde by mohlo dojít k odrazu zvuku, navíc požadujeme instalaci stěn, které jsou schopné pohltit zvuk z obou stran. Jedná se například o místo v souběhu dálnice D5 se silnící II/605 a železnicí,“ dodala. Vedení města také poukázalo na několik nedostatků při měření hluku, ze kterého studie vychází. Měření nebyla s městem předem konzultována, proto se místa a časy měření nemusí překrývat s dopravní špičkou. Z tohoto důvodu radnice vyžaduje nové měření v místech a časech, které vybere samotné město.

Radnice se obává dalšího nárůstu hluku:

Zdroj: Radek R. Kaša

„Chceme také, aby studie zapracovala kromě standardního výpočtu hluku i model, který počítá se zvýšenou vlhkostí 70 % při teplotě 10° Celsia. Pro oblast Berouna je typická vyšší vlhkost a častý výskyt mlhy, a to může způsobit snadnější šíření hluku. Současný výpočet by tak mohl být výrazně podhodnocený,“ poukázala Chalupová. Během rozšiřování dálnice je navíc nutné přesunout staveniště zpod dálničního mostu, aby nedocházelo k šíření hluku v zastavěné oblasti. Studie je pravděpodobně navíc postavena na starých datech z května roku 2019. Z dokumentu ani není zřejmé, jestli počítá s předpokládaným nárůstem dopravy, pro který se dálnice rozšiřuje. Vedení města tedy vyžaduje přepracování za použití aktuálních dat, a to včetně předpokládaného nárůstu dopravy po rozšíření dálnice.

Beroun poukazuje na další nedostatky studie

V souvislosti s realizací stavby také existuje riziko zhoršení dopravní situace. Město v připomínkách tento fakt podchytilo a upozornilo na komplikované situace, jimž denně čelí. Radnice zdůraznila nevyhovující stav mostu TGM, po kterém momentálně nemůžou jezdit vozidla nad 3,5 tuny a Středočeský kraj plánuje jeho rekonstrukci v délce zhruba 3,5 roku. Vedení města dále po ŘSD požaduje, aby pohyb veškeré stavební techniky a nákladních aut ze stavebních prací na rozšíření D5 byl řešen pouze po dálnici. Přitom v dokumentaci chyběla i specifikace tras a pohyb vozidel stavby, to město žádá doplnit. „Budeme požadovat taková opaření, aby doprava z dálnice neomezovala provoz ve městě během rozšíření dálnice D5, tak i po jejím dokončení,“ řekl místostarosta Berouna Michal Mišina.

V této ulici chystá hořovická radnice modré zóny.
Hořovice letos chystají zpoplatnění parkoviště a modré zóny v okolí nemocnice

Radnice dále požaduje zakreslení do grafické části tzv. ekoduktu, který poslouží jako migrační nadchod pro velké savce. Z hydrogeologického hlediska pak studie vychází z „Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody“, kde jsou uvedena neaktuální data. Město na tento fakt upozornilo a požaduje přepracování studie tak, aby reflektovala aktuální čísla. Radnice zároveň nesouhlasí s povolením výjimky, kterou udělil Vodoprávní úřad k provádění prací v části vnějšího pásma II. stupně hygienické ochrany vodních zdrojů pro Rehabilitační nemocnici Beroun. Město požaduje projednání změny tohoto pásma tak, aby neobsahovalo prostor dálnice včetně zářezů.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Víte, kde v Berouně jezdí nejvíc aut? Spočítaly je chytré semafory

Zdroj: Hájíčková Jana