Starostové přednesli připomínky, jimiž se bude zabývat proces EIA, který posuzuje vlivy na životní prostředí.

Starostové se nejvíce obávají hluku, a to jak ze stavby, tak z rozšířené dálnice. „Kapacita komunikace již nestačí, zejména na příjezdu do Prahy, a proto přistupujeme k tomuto záměru. Jedná se nám zejména o bezpečnost, zvýšeni plynulosti dopravy a odstranění nebezpečných míst,“ poukázal Michal Hrdlička z ŘSD. Podle něho by se nejdříve měla budovat část 0 až 11 km, tedy k Loděnici, a pak 11 až 22 km z Loděnice do Králova Dvora. „V souvislosti s tímto záměrem je ale potřeba ještě před samotným začátkem stavby rozšířit silnici 515 na Pražském okruhu v úseku na Slivenec a musí dojít k úpravě křižovatky Třebonice,“ dodal Hrdlička. Dále se počítá s úpravou křižovatek, které budou dotčené rozšířením dálnice.

Veřejné projednání k rozšíření dálnice D5 v Loděnici:

Chystá se rozšíření dálnice D5 do Králova Dvora. Starostové se obávají hluku | Video: Hájíčková Jana

„Nedílnou součástí jsou samozřejmě mosty. Celkem jich je na trase 29 včetně nadjezdů. Jelikož je dálnice z osmdesátých let minulého století, tak řada z nich je na hranici životnosti. Podrobí se diagnostice a podle výsledku zvolíme nejlepší řešení,“ uvedl Hrdlička. V plánu jsou i nové protihlukové stěny a rekonstrukce odvodnění. „To znamená vedení dešťových kanalizací ať už ve středním dělícím pásu, nebo po okrajích s vybudováním dešťových usazovacích nádrží s mechanismem na vyčištění od ropných látek, retenčních nádrží s regulací pro zajištění regulovaného odtoku vody,“ sdělil Hrdlička.

V plánu je také nové odpočívadlo u Berouna, které ale bude sloužit pouze pro osobní automobily a pro autobusy. „Nebude tedy určeno pro nákladní vozidla. Odpočívadlo už tam je, ale dosud nebylo nefunkční,“ dodal Hrdlička s tím, že při modernizaci dálnice se bude postupovat jako na D1, takže budou v provozu vždy dva jízdní pruhy v každém směru.

Většina starostů se obává hluku a znečištění ovzduší

Většina starostů se obává hluku. „Požadujeme protihlukové stěny v celém úseku Berouna. Nepochopili jsme, proč v Králově Dvoře, kde je morfologie terénu úplně stejná jako v Berouně, ale jsou tam vesměs nižší objekty, je close Diskuze k rozšíření dálnice D5 se zástupci dotčených obcí v Loděnici. info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Diskuze k rozšíření dálnice D5 se zástupci dotčených obcí v Loděnici. podél dálnice naplánována sedmimetrová protihluková stěna a v Berouně, kde jsou v těsném v sousedství dálnice výškové objekty, je jen metrová,“ prohlásil místostarosta Berouna Michal Mišina. S tím, že si přeje i středové protihlukové stěny. Sám si před svým domem v Berouně naměřil před bouřkou hluk 65 decibel, přičemž povolená hranice je 98 decibel. Rovněž se zástupci obcí obávají většího znečištění ovzduší. „Beroun leží v dolíku, při inverzích jsme naměřili horší hodnoty polétavého prachu než v Ostravě u pecí,“ upozornil Mišina. Také se podivil nad umístěním biokoridoru pro migraci zvířat. „Je navržen tam, kde bude procházet obchvat Berouna. Škoda, že s námi nikdo tyto záměry nekonzultovat,“ postěžoval si místostarosta.

Zástupci obcí si také přáli, aby se na dálnici v blízkosti měst a obcí snížila rychlost. „Mrzí mě, že tady není nikdo z ministerstva dopravy. Některé domy leží jen 150 metrů od dálnice a je tam nula protihlukových zařízení. Musí tam být. A také snížení rychlosti by jim ulevilo od hluku. ŘSD má máslo na hlavě, protože provozuje na našem katastrálním území dálnici D5 několik let protizákonně. Skončila mu hygienická výjimka. A když hygiena nebyla splněna před mnoha lety, nemůže být splněna ani po rozšíření dálnice,“ poukázal starosta Rudné Lubomír Kocman.

Starostové byli velmi zaskočeni, že se jednání nezúčastnili zástupci ministerstva dopravy, Středočeského kraje nebo Magistrátu hlavního města Prahy. „Pozvánku na veřejné projednání jsme odeslali nejen dotčeným územním samosprávním celkům, ale i dotčeným orgánům. Byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy i Krajského úřadu Středočeského kraje,“ podotkl Jan Kuta z Ministerstva životního prostředí.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Berouňák Jan Blecha trénoval přední světové tenistky, srdce ho ale táhlo domů

Jan Blecha o vítězství na pardubické juniorce. | Video: Hájíčková Jana