Loděnice získala dotaci ve výši 300 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy venkova na výměnu podlahy v tělocvičně základní školy. Původně počítalo vedení obce pouze s výměnou podlahy, která měla stát obecní pokladnu 715 000 korun.

„Vzhledem k tomu, že Loděnice získala dotaci od Středočeského kraje na výměnu oken v budově školy ve výši 113 000 korun a již zmíněnou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, rozhodlo zastupitelstvo obce, že tělocvičnu opraví celou. okna, dřevěnou podlahu i dřevěné obložení kolem tělocvičny,“ uvedla starostka obce Loděnice Erna Šimrová.

Původní záměr byl předat opravenou tělocvičnu ještě před zahájením školního roku, ten však musel být posunut, především z důvodu rozšíření dalších prací a pak i z důvodu kvality provedené práce, týkající se především poslední fáze oprav - schnutí provedených nátěrů. A tak se předání tělocvičny muselo přesunout a školáci si začali nové prostory užívat až v listopadu. „Byli to právě žáci, kdo rozhodli, že obec opraví nejprve tělocvičnu, a pak teprve bude řešit neuspokojivý stav školního hřiště, na jehož opravu byla též vypracována studie, která uvádí náklady cca 2 500 000 korun. Nová tělocvična by měla sloužit především jim,“ dodala starostka Loděnice.

Kromě žáků základní školy využívají tělocvičnu i místní maminky, které chodí dvakrát týdně cvičit, dále pak fotbalisté, kteří využívají tělocvičnu přes zimu a další skupiny místních občanů. Tělocvična je během týdne opravdu plně vytížená mimoškolními aktivitami dětí i občanů.

Koncem roku 2008 získala obec Loděnice ještě jednu velmi důležitou finanční podporu na výstavbu splaškové kanalizace ve výši 66 milionů korun. Rok 2008 byl pro Loděnici z hlediska získaných dotací mimořádně úspěšný. „Velmi si toho vážíme,“ dodala starostka Loděnice Erna Šimrová.