Nová školka je ale finančně velmi náročná akce. I kdyby se Loděnici podařilo dotaci z Regionálního operačního programu získat, stále by i obec sama musela sáhnout hluboko do obecní pokladny.

„Žádat je možné bohužel jen z jednoho programu, ve kterém má být přerozděleno zhruba 80 milionů korun. Maximální hranice získané dotace tak může činit 20 milionů korun," uvedla starostka Erna Šimrová.

Nová loděnická školka by přitom měla vyjít na 32 milionů korun. Tato částka počítá i s vybavením i zahrádkou. Přesto tahle cifra není konečná. „K tomu je totiž potřeba přičíst 7 milionů pro vybudování komunikace mezi Školní a Šeříkovou a na nový povrch v Šeříkově ulici," dodala Erna Šimrová.
Jediný vhodný pozemek pro výstavbu nové školky je ve stráni u základní školy. Kvůli tomu si měla obec nechat zpracovat i geologický průzkum, který je součástí stavebního povolení.

Současná mateřská škola v Loděnici sídlí v budově proti obecnímu úřadu. Nestačí kapacitně, ale nevyhovuje ani potřebám dětí. Chybí zde totiž zahrada.
„Je potřeba, aby se situace se školkou konečně nějak vyřešila. Mám tříletého chlapečka a teď jsem na mateřské ještě s dvouletou dcerkou. Ale příští rok potřebuji už umístit do školky oba, abych se mohla vrátit do práce," posteskla si paní Hana z Loděnice.