Studenti druhého ročníku berounského pedagogického lycea si výuku zpestřili netradiční zkouškou. Po pátečním vyučování se deset žáků, kteří si zvolili specializaci dramatické výchovy, sešlo se svým profesorem Romanem Musilem mimo budovu školy. Od pátku až do sobotního odpoledne prožili společné chvíle v prostorách berounské mateřské školy Pod Homolkou.


Literaturu k zadanému tématu žáci shromažďovali již od začátku školního roku. „Nebylo to zkoušení jako ve škole. Měli jsme nastudovat Sofoklovu hru Oidipus a vše, co s ní souvisí. Po oba dny jsme společně diskutovali o její dokonalosti. Odkrývali různá tajemství a porovnávali se současností,“ uvedla studentka Veronika Kočová.


Kurzy dramatické výchovy se na berounském pedagogickém lyceu konají již desátým rokem. „Specializaci dramatické výchovy si žáci sami vyžádali. Rok od roku mám ze studentů lepší pocit. Nesouhlasím s tím, že je škola nezajímá. Jsou vynikající,“ uvedl profesor Roman Musil.


Mimořádný projekt zavedl studenty do období Antiky. Pro studenty byla zkouška příležitostí k získání velkého množství informací z oblasti vědy a přírody. „Záměrem bylo, aby žáci měli požitek ze studia. Podmínkou kurzu bylo, aby vše, co se odehrávalo v Antice, našli studenti i v současnosti,“ objasnil profesor dramatické výchovy berounského pedagogického lycea a dodala, že zkoušky tohoto druhu jsou i přípravou pro studium na vysoké škole. „Vyhovovala mi týmová spolupráce. Nad tématem jsme diskutovali společně a každý mohl sdělit svůj názor,“ dodala studentka druhého ročníku pedagogického lycea Kristýna Chmelová.